Biblioteket

Dörrar, fönsteromfattningar och bokhyllan är ådringsmålade i björk. Detaljer med ornamentik i oxiderad brons vilket var högsta mode på 1800-talet.

Tapetboarden är tryckt efter original av Brunschwig.